اتاق باران عشق
تيناتك
توضیحات
سلام...اين اتاق براي عاشقايه بارونيه ....لطفا تواتاق فعاليت كنين...
اتاق های جدید
اتاقی وجود ندارد
پيام‌هاي اتاق
ساعت ویکتوریا

تيناتك

+ سلام روزگار… چه ميکني با نامردي مردمان.. من هم ..اگر بگذارند … دارم خرده هاي دلم را… چسب ميزنم… راستي اين دل … دل مي شود ؟
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
تيناتك
جانم؟ :(
تيناتك
:(
همه 5 نظر
تيناتك
آره نميشه هيچ وقت درس نميشه :(
تيناتك
باشه عزيزدلم

توهم

+ همه چي‌ دروغه جز پاکت سيگارم نتي که يه روز گم شده رو گيتارم .. همه چي‌ دروغه جز فصل سرد فروغ يعني همه چي‌ دروغه حتئ دروغه اين دروغ
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید

تيناتك

+ اين روزها بيشتر از هر زماني دوست دارم خودم باشم !! ديگر نه حرص بدست آوردن را دارم و نه هراس از دست دادن را ….. هرکس مرا ميخواهد بخاطر خودم بخواهد دلم هواي خودم را کرده است … همين...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
تيناتك
@};-
آواي من
قبلا اين متن رو براي کسي فرستادم...جوابي گرفتم که هنوزم تو خاطرم هست...حرف سنگيني زد.
تيناتك
@};- ...

تيناتك

+ ميگن پرنده اي راکه دوست داري رهايش کن ؟..اگه عاشقت باشه برميگرده
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید

تيناتك

+ دوست دارم با نسيم سحري شاخه اي از گل ياس بوته اي از گل مريم بغلي از گل سرخ همه را دسته کنم تابسازم سبدي از پر طاووس سپيد تاکه تقديم کنم ... به عزيزي که دلم مي خواهد
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید

تيناتك

+ داشتنت حقيقتاً رؤياي قشنگي بود. اما واقعيتش نه ثانيه اي خوشي داشت نه خاطره اي مرور کردني، و نه هيچ چيز ديگر! فقط درد داشت…
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید

تيناتك

+ تو همان سنگـِ در جويبار روزگاري و من همان آب روان هرچه و هرطور که ميخواهي باش من کار خودم را خواهم کرد!
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید

تيناتك

+ خـــــط عمــرم کــــــف دســـت هـايـم نيســـت …. بـه فـالگيــر بگــو : ردِ پـاهـاي ِ تـــو را ببينـــد
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ چتـــــر منطق را بر ســـــر گرفتــــــه ام! تا باران “عشـــــق” را تجربـــــه نکنم! ديگر توان مقابلـــــه با تب و لرز برايـــــم باقي نمانــــده است!!!
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ باز هم بگو دوستت دارم ... اينجا نه دماغ کسي دراز مي شود نه گرگي به گله مي زند
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ اين شهر بي حضور تو، يک تخته اش کم است...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
*2ara *

تيناتك

+ سفر غريبي داشتم تـوي اون چشـم سياهـت سفـري کـه بـرنگشتـم گم شدم تـوي نگـاهـت يـه دل سـاده ي سـاده کـولـه بــار سفـرم بـود چشم تو مثل يه سايه همه جا همسفـرم بـود مـن هـمـون لـحظـه ي اول آخـر راه و مـيـديـدم طپش عشق و تو رگهام عاشقونه مي شنيدم
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
تيناتك
خواننده: داريوش

تيناتك

+ بيچاره من که هوايِ تو را داشتم ، اما تو آن را حبس کردي ، نفس کشيدن بي هوا ممکن نيست . . .
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
تيناتك
سريع ترين نقاشي بود که ديدم..... در يک چشم به هم زدن روزگارم را سياه کرد . . . .

تيناتك

+ بيچاره من که هوايِ تو را داشتم ، اما تو آن را حبس کردي ، نفس کشيدن بي هوا ممکن نيست . . .
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
تيناتك
يــکي بــراي هــر نـــفــــس حــــوايـي دارد و ديگـــري هـــوايــي بــراي نــفــس هايـش نـــدارد !
تيناتك
دلم جز هوايت ...هوايي ندارد........!
تيناتك
عجب هوا تو هوايي شد....! :)

تيناتك

+ اين بي تــفـآوتـي هـآ…ا يــن بـي خــَـبــَر ي هــآ… گــآهي د يــدآر ازســَـراجـبـآر… نــَـبـودَن هآ …نـَـد يــدَن هــآ …. يــَـعـنـي بــُـرو..! گـــآهــي چـِـقـَـدرخِــنـگ مـي ـشــو ـم.!
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
چراغ جادو