قرمز سبز آبي خاکستري
مركّب دانشمندان با خون شهيدان سنجيده شد، پس بر آن برتري يافت . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت